Czystość życia

CZYSTOŚĆ ŻYCIA

 

DSZIESIĘĆ BOŻYCH PRZYKAZAŃ

 

I mówił Pan wszystkie te słowa:

 

I

„Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.

 

II

Nie uczynisz sobie obrazu rytego, ani żadnej podobizny tegotwó, co na niebie w górze, i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, ani służył. Ja jestem Pan, Bóg twój, mocny, zawistny, karzący nieprawość ojców na synach, do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą; a czyniący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mię miłują i strzegą przykazań moich.

 

III

Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego, nadaremno; bo nie będzie miał Pan za niewinnego tego, który by wziął imię Pana, Boga swego, nadaremno.

 

IV

Pamiętaj, abyś dzień Sobotni święcił. Sześć dni robić będziesz, i będziesz wykonywał wszystkie roboty twoje; ale dnia siódmego Szabat Pana, Boga twego, jest: nie będziesz wykonywał weń żadnej roboty, ty i syn twój, i córka twoja, sługa twój i służebnica twoja, bydlę twoje i gość, który jest między bramami twymi. Przez sześć dni bowiem czynił Pan niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest, a odpoczął dnia siódmego: i dlatego pobłogosławił Pan dniowi Sobotniemu i poświęcił go.

 

V

Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.

 

VI

Nie będziesz zabijał.

 

VII

Nie będziesz cudzołożył.

 

VIII

Nie będziesz kradzieży czynił.

 

IX

Nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu.

 

X

Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego: ani będziesz pragnął żony jego, nie sługi, ani służebnicy, ani wołu, ani osła, ani żadnej rzeczy, która jego jest.”

 

Biblia księdza Jakuba Wujka (przekład katolicki).

Księga Wyjścia 20:1-17.

Kontakt
  • ul. Marii Konopnickiej 25 c, 43-450 Ustroń, Poland
  • +48 790-860-770
  • biuro@medycyna-tradycyjna.eu
  • Pon - Czw 9:00 - 17:00
    Pt 9:00 - 12:00
CENTRUM MEDYCZNE - HEALTHY LIFE