Gimnastyka Lecznicza – Kinezyterapia

„Idź do mrówki, leniwcze, przypatrz się jej postępowaniu, abyś zmądrzał”.

Przypowieści Salomona 6:6.

Kinezyterapia pochodzi od greckiego słowa: kinesis, co oznacza ruch oraz therapeia – leczenie, czyli leczenie ruchem, lub inaczej gimnastyka lecznicza. Podstawą tej dziedziny fizjoterapii są ćwiczenia ruchowe. Ruch jest środkiem leczniczym, który oddziałuje na cały organizm człowieka. Nadrzędnym celem gimnastyki leczniczej jest usunięcie niesprawności fizycznej.

 


Kinezyterapia dzieli się na miejscową oraz ogólną:

1. Kinezyterapia miejscowa dotyczy bezpośrednio narządu zmienionego chorobowo i składają się na nią:

· ćwiczenia bierne (wykonywane przez terapeutę bez czynnego udziału chorego),
· ćwiczenia izometryczne (czynne napinanie mięśni bez zmiany ich długości),
· ćwiczenia czynno-bierne (ruch wykonywany jest przez terapeutę, natomiast pacjent czynnie rozluźnia mięśnie),
· ćwiczenia samowspomagane (pacjent siłą własnych mięśni kończyny zdrowej wspomaga pracę osłabionych mięśni),
· ćwiczenia w odciążeniu (wykonywanie ruchu przy odciążeniu przez terapeutę ćwiczonego odcinka ciała),
· ćwiczenia czynne,
· wyciągi,
· ćwiczenia synergistyczne (pacjent siłą mięśni kończyny zdrowej wspomaga pracę osłabionych mięśni),
· ćwiczenia oddechowe.

2. Kinezyterapia ogólna składa się z ćwiczeń części ciała nieobjętych chorobą:

· ćwiczenia ogólno kondycyjne,
· ćwiczenia gimnastyki porannej,
· ćwiczenia w wodzie,

Gimnastykę leczniczą stosuje się w schorzeniach i dysfunkcjach narządu ruchu, w zespołach bólowych kręgosłupa, po zabiegach operacyjnych, po udarach mózgu, po zawale serca, a także w okresie ciąży, jako przygotowanie do porodu.

Kontakt
  • ul. Marii Konopnickiej 25 c, 43-450 Ustroń, Poland
  • +48 790-860-770
  • biuro@medycyna-tradycyjna.eu
  • Pon - Czw 9:00 - 17:00
    Pt 9:00 - 12:00
CENTRUM MEDYCZNE - HEALTHY LIFE