Gimnastyka Korekcyjno - Kompensacyjna w Wadach Postawy Ciała

Odbiorcami tych usług medycznych są przede wszystkim dzieci oraz młodzież, zazwyczaj w wieku od 6 do 18 lat na podstawie skierowania na zajęcia gimnastyki korekcyjnej przez lekarza lub na życzenie rodziców i posiadające aktualne zdjęcie RTG kręgosłupa w projekcji A-P i bocznej w pozycji stojącej - swobodnej.

W ramach terapii stosowany jest instruktaż ćwiczeń domowych, który stanowi integralną część procesu korekcji wad postawy ciała dla uczestników zajęć gimnastyki korekcyjnej, jak również dla dzieci i młodzieży ćwiczących w szkolnych zespołach. Jest on traktowany jako podstawowy i niezbędny rodzaj aktywności ruchowej również dla osób nie ćwiczących w zorganizowanych formach zajęć gimnastyki korekcyjnej, a u których wykryto wadę postawy ciała, lecz nie wymagają one jeszcze specjalistycznego (stacjonarnego) oddziaływania korekcyjnego.
Instruktaż z dzieckiem prowadzony jest w obecności Rodzica z indywidualnym doborem ćwiczeń w zależności od stwierdzonej wady postawy ciała oraz wieku dziecka i trwa do 45 minut.

Wady postawy ciała zostały uznane jako zjawisko o charakterze społecznym, co sprawiło, iż problem ten znalazł się w kręgu zainteresowania nie tylko poszczególnych osób i zespołów badawczych, lecz doprowadził już w 1985 r. do wydania przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania specjalnego rozporządzenia o organizacji gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej w Polsce. Informacje będące podstawą podjęcia takich działań dotyczyły niepokojącego stanu zdrowia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, u których coraz częściej rozpoznawano wady postawy ciała. W początkach lat osiemdziesiątych mówiono o problemie dotyczącym około 30 % populacji, natomiast dzisiaj obejmuje on już 70 – 80 % dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wczesnoszkolnym w zależności od regionu Polski.

Nieprawidłowości te, co należy podkreślić nie są wyłącznie defektem kosmetycznym, lecz mogą w przyszłości warunkować poważne skutki zdrowotne w postaci zaburzeń krążeniowo-oddechowych, upośledzenia sprawności i wydolności ogólnej, zespołów bólowych kręgosłupa, problemów ginekologicznych u kobiet i innych. Jednakże wadom tym można skutecznie zapobiegać dzięki właściwej profilaktyce wad postawy ciała u dzieci i młodzieży oraz leczyć je poprzez odpowiednie postępowanie korekcyjne.

Kontakt
  • ul. Marii Konopnickiej 25 c, 43-450 Ustroń, Poland
  • +48 790-860-770
  • biuro@medycyna-tradycyjna.eu
  • Pon - Czw 9:00 - 17:00
    Pt 9:00 - 12:00
CENTRUM MEDYCZNE - HEALTHY LIFE